ALFA-RADON; RNDr. Tomáš Rössler, Ph.D.; Olomouc
měření radonu na pozemcích a v objektech
Oprávnění k měření radonu
Aktualizováno: 22.03.2012

Počet přístupů:
72669

© ALFA-RADON, 2007

Všechna měření radonu mohou podle Atomového zákona (zákon č.18/1997) provádět pouze firmy, které k tomu mají platné povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Jejich aktuální seznam najdete na internetové stránce Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (zde). Subjekty je možné hledat podle kraje, ovšem platnost povolení není vázána na místo působení, je platné na celém území ČR. Můžete si objednat pro měření radonu i firmu z jiného kraje.

Povolení: RNDr. Tomáš Rössler, Ph.D. (rozhodnutí SÚJB č.j. 23176/2005; ev.č. SÚJB 268879; platnost do 31.12.2009)

Odborná úroveň prováděných služeb (měření) je garantována zkouškou zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ), která je nutnou součástí žádosti o povolení. Znalosti, potřebné pro vykonání zkoušky ZOZ, ověřuje Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Osoba se ZOZ: RNDr. Tomáš Rössler, Ph.D.
(rozhodnutí SÚJB č.j. 20589/2004;
ev.č. SÚJB 239950; platnost do 30.9.2012)