ALFA-RADON; RNDr. Tomáš Rössler, Ph.D.; Olomouc
měření radonu na pozemcích a v objektech
Profil
Aktualizováno: 22.03.2012

Počet přístupů:
72670

© ALFA-RADON, 2007

V roce 1993 jsme začali podnikat v rámci Radonového programu v České Republice na základě živnostenských oprávnění. Provádíme měření radonu v půdním vzduchu a v interiéru stavby, která se vyžadují v souvislosti s požadavky Stavebního zákona č.83/98 Sb., Atomového zákona č.13/2002 Sb. a prováděcí vyhlášky SÚJB o Radiační ochraně č.307/2002 Sb.

Vysoká odborná kvalifikace je zaručena dlouholetými zkušenostmi z oborů fyzika, radiační ochrana a metrologie. Je také doložena zkouškou zvláštní odborné způsobilosti, která je nedílnou součástí povolení SÚJB pro provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany, kam měření radonu spadá (viz. oprávnění).

Pro měření používáme moderní měřicí techniku v našem vlastnictví, jsme tedy zcela soběstační. Všechna naše měřicí zařízení podléhají pravidelným kontrolním testům, prováděným v rámci interní kontroly kvality měřicího řetězce. Dále jsou pravidelně ověřovány měřením v autorizovaném Státním metrologickém středisku v Kamenné. Platnost ověření je jednou z nejdůležitějších podmínek správnosti protokolu o měření.